Alternatieve loonvoordelen vormen ongetwijfeld een instrument om personeel aan te trekken, te motiveren en te behouden.

Mits bepaalde voorwaarden vervuld zijn, maken alternatieve loonvoordelen het vaak mogelijk om de 'loonkost' voor zowel werkgever als werknemer te verminderen.

Met dit interactieve dashboard focust Claeys & Engels zich op vierentwintig alternatieve loonvoordelen om u te helpen deze doelstellingen te bereiken.