Newsflash
|
Compensation & Benefits
|

Werknemers die een bedrijfswagen ter beschikking gesteld krijgen, worden belast op een forfaitair gewaardeerd voordeel alle aard. Dit voordeel alle aard wijzigt niet indien zij daarenboven ook een tankkaart ter beschikking gesteld krijgen.

In het kader van de vergroening van het wagenpark had de Minister van Financiën al verduidelijkt dat – mits aan bepaalde voorwaarden voldaan was – de terugbetaling van thuis ‘getankte’ elektriciteit evenmin een bijkomend voordeel alle aard deed ontstaan.

Er bestond echter onduidelijkheid of een van deze voorwaarden was dat de werkgever een laadpaal ter beschikking moest stellen. In een recent gepubliceerd antwoord op een parlementaire vraag werd ondertussen bevestigd dat dit niet het geval is.

De terugbetaling van thuis ‘getankte’ elektriciteit

Werknemers met een hybride dan wel volledig elektrische bedrijfswagen worden belast op een forfaitair gewaardeerd voordeel alle aard. Indien zij een laadpas ter beschikking gesteld kregen, had dit geen impact op dit voordeel alle aard.

Omwille van het gemak wensen werknemers doorgaans hun bedrijfswagen thuis op te laden. Dit is in de regel ook goedkoper. De Minister van Financiën had eerder al meermaals aangegeven dat een terugbetaling van de thuis met de bedrijfswagen getankte elektriciteit evenmin aanleiding gaf tot een impact op het voordeel alle aard in de mate voldaan is aan volgende voorwaarden:

  • de werknemer beschikt over een (partieel) elektrische bedrijfswagen;
  • de terugbetaling van de thuis getankte elektriciteit is voorzien in de car policy;
  • de werkgever stelt een laadpaal of laadkabel ter beschikking van de werknemer;
  • deze laadoplossing beschikt over een intelligent communicatiesysteem op basis waarvan de werkgever de thuis getankte elektriciteit kan verifiëren; en
  • de terugbetaling van de thuis getankte elektriciteit is gebaseerd op de werkelijke elektriciteitskosten

Er bestond echter nog discussie of de laadpaal effectief ter beschikking gesteld moest worden door de werkgever, of dat het ook mogelijk was om – zonder bijkomend voordeel alle aard – de thuis getankte elektriciteit terug te betalen aan de werknemer indien deze over een private laadpaal beschikt.

In een recent gepubliceerd antwoord op een parlementaire vraag heeft de Minister van Financiën bevestigd dat de terbeschikkingstelling van een laadpaal door de werkgever geen vereiste is om een bijkomend voordeel alle aard te vermijden, op voorwaarde dat de laadkosten op een verifieerbare wijze kunnen worden vastgesteld. Dit vertaalt zich in de vereiste dat de laadpaal over een specifiek communicatiesysteem beschikt (of elektronisch uitgelezen kan worden) op basis waarvan de met de bedrijfswagen getankte elektriciteit geverifieerd kan worden door de werkgever. Dit kan ook via een tussenteller.

Verder werd verduidelijkt dat de terugbetaling van de thuislaadkosten niet vermeld moet worden op een fiscale fiche.

In tegenstelling tot in antwoorden op voorgaande parlementaire vragen wordt echter niet bevestigd (noch ontkend) dat de fiscale administratie zou werken aan een circulaire, specifiek met betrekking tot (partieel) elektrische bedrijfswagens. Deze circulaire die al enkele jaren geleden werd aangekondigd zou echter bijzonder welkom zijn en al zeker indien deze de inmiddels ingeburgerde marktpraktijk van de vergoeding van de thuislaadkosten op basis van een forfait (bv. van de CREG) zou valideren. Een andere werkwijze is in de praktijk namelijk doorgaans onwerkbaar.

Terbeschikkingstelling van een laadpaal

In hetzelfde antwoord op de parlementaire vraag werd overigens nogmaals bevestigd dat de terbeschikkingstelling van de laadpaal (of alternatieve laadoplossing) zelf evenmin aanleiding geeft tot een voordeel alle aard indien de werknemer over een (partieel) elektrische bedrijfswagen beschikt.

Aandachtspunt

Werkgevers die op heden geen laadpalen ter beschikking stellen van hun werknemers die een (partieel) elektrische bedrijfswagen hebben, kunnen voortaan met de nodige juridische zekerheid de thuis getankte elektriciteit terugbetalen. Een van de bijzondere aandachtspunten hierbij is dat de werkgever de getankte elektriciteit moet kunnen verifiëren.